EGF đảo ngược lão hóa, hãy thể hiện chính bạn. Khám phá ngay hôm nay!

  • vi
  • en
  • ko

Cấu trúc và cơ chế hoạt động của EGF

Administrator

11

Administrator

11

Cấu trúc của EGF

EGF là một Polypeptide bao gồm 53 axit amin và 3 cặp liên kết disulfide 

Trình tự 53 axit amin của hEGF (Human EGF – EGF tự nhiên trong cơ thể người)

NSDSE/CPLSH/DGYCL/HDGVC/MYIEA/LDKYA/CNCVV/GYIGE/RCQYR/DLKWW/ELR

Liên kết disulfide được hình thành ở Cys6 - Cys20, Cys14 - Cys31 và Cys33 - Cys42.

Trình tự 20-31 là vị trí gắn kết với thụ thể và tạo thành phức hợp EGF-EGFR bắt đầu từ Leu 15.

Điều kiện cần để sh-EGF ( EGF sinh tổng hợp) có hoạt tính tương tự như hEGF

Chức năng của tất cả các protein đều phụ thuộc trực tiếp vào cấu trúc của chúng. Vì vậy, có hai điều kiện cần để sh-EGF ( EGF sinh tổng hợp) có hoạt tính tương tự như hEGF là

1. Có thứ tự chuỗi amino acid tương tự như hEGF
2. Ba liên kết disulfide ở vị trí Cys6 - Cys20, Cys14 - Cys31 và Cys33 - Cys42 tương tự như hEGF

Cơ chế hoạt động của EGF

EGF tương tác với thụ thể EGF- epidermal growth factor receptor (EGFR), là một protein có đuôi dài và linh hoạt có trên màng tế bào biểu bì, để tạo thành phức hợp dimer và Axit amin tyrosine ở đuôi của thụ thể EGF sẽ bị phosphoryl hóa. (Protein-tyrosin Kinase) .

Quá trình này kích hoạt một loạt các phản ứng sinh hóa trong tế bào, khởi động quá trình tăng trưởng và phân chia tế bào da bao gồm việc kích hoạt các tyrosine kinase, làm tăng hoạt động của các protein trung gian , gây ra một chuỗi các phản ứng sinh hóa khác nhau như tăng nồng độ canxi nội bào và tăng tổng hợp protein trong tế bào. Cuối cùng, thông qua tổng hợp DNA, thúc đẩy phân chia tế bào và tăng sinh tế bào tái tạo làn da.

Bên cạnh đó, EGF còn ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình tái tạo da thông qua tác dụng thúc đẩy sự gia tăng các nguyên bào sợi có chức năng tổng hợp collagen - một hợp chất cấu tạo nên tầng hạ bì.

Vì vậy, chỉ có shEGF có cấu tạo tương tự với hEGF, mới có thể kết hợp với thụ thể trên màng tế bào và thúc đẩy sản sinh các tế bào mới.

Chia sẻ: